Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội

Công ty Cổ phần Dệt kim Hà Nội, tiền thân là Công ty Dệt kim Hà nội, được thành lập năm 1966.

Công ty chuyên sản xuất và cung cấp bít tất lâu đời nhất tại Việt Nam. Thông qua hợp tác sản xuất với công ty Nhật Bản từ năm 1990, hiện nay công ty có hệ thống máy móc thiết bị công nghệ hiện đại , hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng với yêu cầu xuất khẩu và phù hợp với nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Sản lượng hàng năm của công ty đạt 8 triệu đôi, trong đó xuất khẩu 70% sản lượng sang thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU,…; 30% sản lượng tiêu thị tại thị trường trong nước. Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn đánh giá của thế giới : WRAP, PUMA, LEVIS, VF, SEVEN and I HLDGS,..và được người tiêu dùng liên tục bình chọn.

Chúng tôi cùng với đội ngũ của Dệt kim Hà Nội đã cùng nhau hợp tác xây dựng hệ thống website cho công ty. Đáp ứng yêu cầu đơn giản nhưng đầy đủ và hiệu quả.