Kiến thức Website

Code snippets là gì? Tính năng của Code Snippet trong Visual Studio

Code snippets là gì? Tính năng của Code Snippet trong Visual Studio

Nếu bạn đang muốn tìm một giải pháp để tăng năng suất trong quá trình soạn thảo văn bản vi tính của các lập trình viên thì Code snippets sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Vậy Code snippets là gì? Tính năng như thế nào? Code snippets là gì?  Khi bạn …

Thẻ Alt trong html và SEO website

Thẻ Alt trong html và SEO website

Trong nhiều trường hợp do lỗi hiển thị mà người dùng không thể xem được hình ảnh. Lúc này những alt …