Tuyển Dụng

UniCreation Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh Website

UniCreation Việt Nam tuyển nhân viên kinh doanh Website

Mô tả công việc - Tìm kiếm, giới thiệu và tư vấn các khách hàng tiềm năng. - Tiếp nhận, tương tác và tư vấn giải pháp website từ các nguồn của công ty. - Tìm kiếm, xây dựng, mở rộng quan hệ với các khách hàng (là các cá nhân và tổ chức); - Đàm …