Protocol là gì? Giao thức mạng Internet protocol (IP) là gì?

Bạn đang thắc mắc thuật ngữ Protocol là gì? Các thức tồn tại và phân loại của giao thức này như thế nào? Câu trả lời có ngay trong nội dung dưới đây:

Protocol là gì?

Protocol (Giao thức) là một bộ quy tắc chuẩn cho phép các thiết bị điện tử giao tiếp với nhau. Các quy tắc này bao gồm: xác định loại dữ liệu được truyền, xác định lệnh nào được sử dụng trong việc gửi và nhận dữ liệu.

"<yoastmark

Bạn có thể nghĩ về một giao thức như một ngôn ngữ nói. Mỗi ngôn ngữ có quy tắc và từ vựng riêng. Nếu hai người chia sẻ cùng một ngôn ngữ, họ có thể giao tiếp hiệu quả. Tương tự, nếu hai thiết bị phần cứng hỗ trợ cùng một giao thức, chúng có thể giao tiếp với nhau, không phân biệt nhà sản xuất hay loại thiết bị. Ví dụ: iPhone của Apple có thể gửi email đến thiết bị Android bằng giao thức thư tiêu chuẩn. PC dựa trên Windows có thể tải trang web từ máy chủ web dựa trên Unix bằng giao thức web chuẩn.

Các giao thức tồn tại cho một số ứng dụng khác nhau. Ví dụ bao gồm mạng có dây (ví dụ: Ethernet ), mạng không dây (ví dụ: 802.11ac ) và giao tiếp Internet (ví dụ: IP ). Bộ giao thức Internet, được sử dụng để truyền dữ liệu qua Internet, chứa hàng tá giao thức. Các giao thức này có thể được chia thành bốn categories:

  • Lớp liên kết – PPP, DSL, Wi-Fi,…
  • Lớp Internet – IPv4, IPv6,…
  • Lớp vận chuyển – TCP, UDP,…
  • Lớp ứng dụng – HTTP, IMAP, FTP,…

Để truyền dữ liệu từ thiết bị A sang thiết bị B, phần cứng của mỗi thiết bị phải hỗ trợ cùng một giao thức lớp liên kết. Các giao thức lớp Internet được sử dụng để bắt đầu truyền dữ liệu và định tuyến chúng qua Internet. Các giao thức lớp vận chuyển xác định cách các gói được gửi, nhận và xác nhận. 

Ví dụ: trình duyệt web sử dụng HTTPS để tải xuống an toàn nội dung của trang web từ máy chủ web. Một ứng dụng email sử dụng SMTP để gửi email thông qua một máy chủ thư.

Hiện nay, các giao thức chủ yếu hoạt động ở chế độ nền. Do đó, chúng ta không cần quá quan tâm các giao thức hoạt động như thế nào. Tuy nhiên, việc làm quen với một số giao thức phổ biến sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các cài đặt trong các chương trình phần mềm, chẳng hạn như trình duyệt web và ứng dụng email.

Bộ giao thức Internet – Internet protocol là gì?

IP là giao thức chính trong lớp Internet của bộ giao thức mạng, là tập hợp các giao thức truyền thông bao gồm bốn lớp trừu tượng: lớp liên kết (thấp nhất), lớp Internet, lớp vận chuyển và lớp ứng dụng (cao nhất).

Mục đích và nhiệm vụ chính của IP là phân phối các datagram từ máy chủ nguồn (máy tính nguồn) đến máy chủ đích (máy tính nhận) dựa trên địa chỉ của chúng. Để đạt được điều này, IP bao gồm các phương thức và cấu trúc để đặt các thẻ (thông tin địa chỉ, là một phần của siêu dữ liệu) trong các datagram.

Uni Creation hy vọng những chia sẻ về “Protocol là gì, giao thức mạng là gì” trên đây đã phần nào giúp bạn giải đáp những thắc mắc về giao thức. Có thể bạn sẽ quan tâm các khái niệm khác:

SSL là gì

Website là gì

Trang chủ là gì